Solution Finder

1 Szukasz linii produktów lub branż? Linie produktów czy branże?

2 Do jakiej kategorii można przyporządkować to rozwiązanie? W jakiej branży można zastosować to rozwiązanie? Kategoria? Branża?

3 O którą grupę chodzi i gdzie będzie ona stosowana? Gdzie stosowany będzie produkt i o jaką grupę chodzi? Grupa i zastosowanie? Zastosowanie i grupa?

Grupa chemiczna Zastosowanie
Zastosowanie Grupa chemiczna
Rozwiązanie

Coatings and binders > for sustained release

Tablet coatings for sustained release applications are based on polyvinylacetate and povidone.

Brands

Kollicoat®, Kollidon®

Properties

Kollicoat® SR 30 D is an aqueous dispersion of 30 % based on polyvinylacetate, povidone, and sodium lauryl sulfate.
Kollidon® SR is a powdered blend of povidone and polyvinylacetate.

Applications

Kollicoat® SR 30 D is a coating used for sustained / controlled release.
Kollidon® SR is a polyvinylacetate and povidone based matrix retarding agent  for pH-independent sustained-release matrix tablets by direct compression.