Solution Finder

1 Szukasz linii produktów lub branż? Linie produktów czy branże?

2 Do jakiej kategorii można przyporządkować to rozwiązanie? W jakiej branży można zastosować to rozwiązanie? Kategoria? Branża?

3 O którą grupę chodzi i gdzie będzie ona stosowana? Gdzie stosowany będzie produkt i o jaką grupę chodzi? Grupa i zastosowanie? Zastosowanie i grupa?

Grupa chemiczna Zastosowanie
Zastosowanie Grupa chemiczna
Rozwiązanie

Actives > for hair growth control

Everyone wishes to have shiny, silky smooth hair and a healthy scalp.
To support you in having a healthy scalp and healthy looking hair, hereafter you will find our solutions.

Brands

TrichogenTM , TricholastylTM

Properties and applications

TrichogenTM VEG is a global treatment alternative to hair restoration procedures. This was proved clinically. It improves hair strength.

TricholastylTM is an anti-age concept for scalp. It protects the hair youthfulness and improves the hair thickness.