Asfaltindustrie

BTC levert hoogwaardige asfaltmodificators aan de asfaltindustrie. Onze Butonal® SBR-polymeren (styrene-butadiene rubber) voor asfaltmodificatie worden vervaardigd in een uiterst moderne en sterk geautomatiseerde fabriek. Hierdoor garanderen we altijd de beste kwaliteit. De producten worden met succes gebruikt in zowel heet aan te brengen asfaltmengels als bitumenemulsies, in eigen land en wereldwijd.

Heet aan te brengen asfaltmengsel

BASF Butonal®-polymeren zijn al lang toonaangevend op het gebied van asfaltmodificatie. Onze Butonal®-polymeren verbeteren de prestaties van heet aan te brengen asfaltmengsels aanzienlijk, inclusief de productie van hoogwaardige bitumina. Modificatie van deze elastomeren vergroot het nuttige temperatuurbereik van het asfalt voor een hogere weerstand tegen spoorvorming bij hoge temperaturen en voor een lagere gevoeligheid voor thermisch kraken bij lage temperaturen. Het resulterende bindmiddel bezit ook een uitstekende veerkracht om het vermoeiingsgedrag van de deklaag te verbeteren. Hierdoor komt barstvorming door slijtage en gebruik minder vaak voor. Al deze prestatievoordelen liggen zo binnen handbereik, omdat Butonal®-polymeren onmiddellijk dispergeerbaar zijn in het asfalt zonder hoge-afschuifmenging. Ze kunnen bovendien zowel aan het asfaltbindmiddel als aan het eindmengsel worden toegevoegd.

Begrinding en bestrijkingen

BASF Butonal®-polymeren hebben nieuwe prestatiestandaarden voor begrinding gezet. De zeer efficiënte polymeren verhogen vroeg en duurzaam de prestaties in begrindingstoepassingen. Ze zijn gemakkelijk dispergeerbaar in bitumenemulsies en kunnen aan de zeepoplossing worden toegevoegd, samen met de zeep worden gemengd of rechtstreeks in het asfalt worden geïnjecteerd tijdens het mengen. Onderzoek toont aan dat het essentieel is dat het polymeer zich in de waterfase van de emulsie bevindt voor maximaal voordeel. Butonal®-polymeren maken dit mogelijk. Bij het uitharden vormen ze een continue fase, waardoor het asfaltbindmiddel in situ wordt gemodificeerd. Dit polymeernetwerk heeft een positieve invloed op de vroege sterkteontwikkeling van het bindmiddel, waardoor de vroege verkleving van het toeslagmateriaal onmiddellijk na het aanbrengen aanzienlijk wordt verbeterd. De resulterende begrinding verliest veel minder toeslagmateriaal in de eerste uren na de applicatie. Naarmate de tijd verstrijkt, biedt de toegenomen sterkte en elastomere aard van het SBR-polymeernetwerk een enorme weerstand tegen vermoeiing. Op lange termijn wordt ook het verlies van toeslagmateriaal beperkt, wat de levensduur van de bestrijking ten goede komt.

Slemafdichting en microsurfacing

BASF Butonal®-polymeren zijn ook belangrijke componenten in toepassingen met gemodificeerde slemafdichtingen en microsurfacing. Zoals in andere emulsietoepassingen vormt het SBR-polymeer dat in de waterfase wordt gedispergeerd een continu polymeernetwerk na het uitharden. Dit resulteert in de vorming van bi-continue fasen van asfalt en polymeer. Het asfalt zorgt voor de verkleving en de gewenste hardheid, terwijl het SBR-netwerk sterkte en elasticiteit biedt. Dit samengestelde bindmiddel dat in toepassingen met slemafdichtingen en microsurfacing wordt gevormd met Butonal®-polymeren vertoont een verbeterde sterkteontwikkeling en veerkracht, betere prestaties bij hoge temperaturen en een drastische vermindering van de vergruizing. De polymeermodificatie zorgt ook voor een dikkere bindmiddellaag, waardoor dikkere verhogingen mogelijk zijn zoals voor het vullen van sporen. BASF Butonal®-polymeren zijn gemakkelijk dispergeerbaar in slemafdichtings- en microsurfacing-emulsies en kunnen aan de zeepfase worden toegevoegd of samen in de zeep of het asfalt worden gemengd tijdens de productie.