Solution Finder

1 Wilt u zoeken op productlijn of bedrijfstak? Productlijn of bedrijfstak?

2 In welke categorie kunt u de oplossing indelen? In welke bedrijfstak kunt u de oplossing indelen? Categorie? Bedrijfstak?

3 Om welke groep gaat het en waar wilt u het gebruiken? Waar wilt u het gebruiken en om welke groep gaat het? Groep en toepassing? Toepassing en groep?

Groep chemische stoffen Toepassing
Toepassing Groep chemische stoffen
Oplossing

Corrosie-inhibitie > voor koelsystemen

Corrosie-inhibitoren in koelsystemen: Glysacorr® types

Glysacorr® is een inhibitor-concentraat dat wordt toegevoegd aan het koelwater van interne verbrandingsmotoren als de koelvloeistof niet tegen bevriezing moet worden beschermd. Het biedt aan alle metalen en legeringen die in koelsystemen worden gebruikt een uiststekende bescherming tegeven cavitatie en corrosie. Het is in het bijzonder geschikt voor gebruik in motoren voor zwaar werk zoals in vrachtwagens, op schepen of in locomotieven.

Voor bescherming tegen corrosie, oververhitting en vorst biedt BTC de automobielindustrie Glysantin® aan.

Publicaties

De laatste 'Expertise Plus' informatie voor deze toepassing Hot or cold - Irgaflo® additives improve lubricants