Solution Finder

1 Wilt u zoeken op productlijn of bedrijfstak? Productlijn of bedrijfstak?

2 In welke categorie kunt u de oplossing indelen? In welke bedrijfstak kunt u de oplossing indelen? Categorie? Bedrijfstak?

3 Om welke groep gaat het en waar wilt u het gebruiken? Waar wilt u het gebruiken en om welke groep gaat het? Groep en toepassing? Toepassing en groep?

Groep chemische stoffen Toepassing
Toepassing Groep chemische stoffen
Oplossing

Glythermin® > warmtetransportvloeistoffen en koelvloeistoffen

Transfervloeistoffen en koelvloeistoffen: Glythermin® -types
De Glythermin -types worden gebruikt in hoogtechnologische uitrusting, zoals uitrusting voor verwarming met zonne-energie. Ze presteren zeer goed als warmtetransportvloeistof en als koelvloeistof, en ze beschermen de uitrusting tegen vorst en corrosie. Ze zijn uitstekend compatibel met het materiaal gebruikt in airconditioning en uitrusting voor verwarming met zonne-energie, en ze blijven ook bij zeer lage temperaturen mobiel. Ze verhinderen afzettingen in verwarmings- en koelcircuits.