Solution Finder

1 Wilt u zoeken op productlijn of bedrijfstak? Productlijn of bedrijfstak?

2 In welke categorie kunt u de oplossing indelen? In welke bedrijfstak kunt u de oplossing indelen? Categorie? Bedrijfstak?

3 Om welke groep gaat het en waar wilt u het gebruiken? Waar wilt u het gebruiken en om welke groep gaat het? Groep en toepassing? Toepassing en groep?

Groep chemische stoffen Toepassing
Toepassing Groep chemische stoffen
Oplossing

Biociden > voor producten/formuleringen tijdens opslag (PT6)

BASF staat vermeld in de ‘Europese biocidenverordening (EU/528/2012)’ onder Artikel 95 Lijst van leveranciers van werkzame stoffen voor elk van werkzame stoffen die hieronder worden beschreven. De productportefeuille van BTC omvat de biocidenproductlijn van BASF en voldoet bijgevolg aan de EU-regelgeving. De producten zijn goedgekeurd voor de markt. Het gebruik van biociden wordt geclassificeerd volgens de productsoort (PT). Biociden die als werkzame stof zijn gedefinieerd zijn enkelvoudige bestanddelen die inwerken op een schadelijk organisme. Een werkzame stof moet verder worden geformuleerd door de klant voordat deze op de markt wordt gebracht.

Toepassingsgebieden van PT6: conserveermiddelen voor verwerkte producten met het oog op de houdbaarheid

Biociden van productsoort 6 (PT6) zijn producten voor conservering van verwerkte producten, met uitzondering van voedingsmiddelen, diervoeders, cosmetica, geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, door het tegengaan van bederf door bacteriën, met het oog op de houdbaarheid. 

Merken

Protectol® 

Eigenschappen

Protectol® GA - Glutaraldehyde

Protectol® GA is chemisch 1,5-pentanedial, ook bekend als glutaraldehyde, en is geclassificeerd als werkzame stof.

 • Het is een vloeibare waterige oplossing en is verkrijgbaar met een concentratie van 50% en 24%. Het is in alle verhoudingen mengbaar met water en een reeks polaire oplosmiddelen zoals methanol, ethanol en propanol. 
 • Waterige glutaraldehydeoplossingen zijn het meest stabiel bij zure pH-waarden. 
 • Bij toenemende alkaliteit nemen de biocidale effecten op korte termijn toe, maar op lange termijn af.  

Protectol® FM

Protectol® FM is chemisch mierenzuur en is geclassificeerd als werkzame stof. 

 • Het is een kleurloze tot licht gelige vloeistof en heeft een doordringende, productspecifieke geur.
 • Het is verkrijgbaar in twee concentratieniveaus, ~85% en ~99%, en is volledig mengbaar met water. 

Protectol® DZ - Dazomet

Protectol® DZ is chemisch 3,5-dimethyl-1,3,5-thiadiazinane-2-thione en is geclassificeerd als werkzame stof. De gebruikelijke naam is Dazomet.

 • Het is doeltreffend tegen een breed scala aan bacteriën waaronder anaerobe sulfaatreducerende bacteriën (SRB) en schimmels. 
 • Het is een vaste stof die als poeder of in korrelvorm verkrijgbaar is. 

Protectol® HT - Hexahydrotriazine

Protectol® HT is chemisch 1,3,5-tris-(2-hydroxyethyl)-hexadydro-1,3,5-triazine en is geclassificeerd als werkzame stof. Een ander synoniem is hexahydrotriazine.

 • Het is een biocide die formaldehyde vrijgeeft (formaldehyde vrijgevende biocide). Bijgevolg is het werkingsspectrum vergelijkbaar met dat van formaldehyde. De vrijgave van formaldehyde hangt af van de pH en de temperatuur, maar als vuistregel geldt: hoe lager de temperatuur, hoe lager de hoeveelheid formaldehyde; daarnaast is de vrijgave groter bij een lagere pH. 

Protectol® BN - Bronopol

Protectol® BN is chemisch 2-broom-2-nitropropaan-1,3-diol, ook bekend als bronopol, en is geclassificeerd als werkzame stof. 

 • Het is verkrijgbaar als vaste stof (witte kristallen) of als circa 18% actieve vloeibare formulering. 
 • Het kan direct worden opgenomen in waterige formuleringssystemen. 
 • Geconcentreerde waterige oplossingen kunnen de neiging hebben om te kristalliseren bij lage temperatuur. Bij de bereiding van waterige oplossingen van kristallijn materiaal is bronopol het meest stabiel wanneer de pH-waarde van het systeem zuur is. 

Protectol® PE

Protectol® PE is chemisch 2-fenoxyethanol en is geclassificeerd als werkzame stof. 

 • Het is een heldere, kleurloze en geurloze vloeistof. Het is mengbaar met water en een reeks polaire organische oplosmiddelen zoals ethanol en propyleenglycol. 
 • Het kan direct worden opgenomen in verschillende formuleringen. 
 • Protectol® PE is een matige werkzame stof tegen een breed scala aan micro-organismen. Om die reden wordt het vaak gebruikt in combinatie met andere werkzame bestanddelen. Het is werkzaam over een breed pH-bereik, wat betekent dat het product in vele verschillende soorten formuleringen kan worden gebruikt.

Toepassingen

Protectol® GA (glutaraldehyde) is een zeer doeltreffend antimicrobieel middel. Het is werkzaam tegen een breed scala aan micro-organismen en wordt gebruikt in vele verschillende toepassingsgebieden, zoals 

 • desinfectie van oppervlakken en instrumenten, 
 • microbiologische controle van industriële processen (bijvoorbeeld waterbehandeling, geurbestrijding/reiniging van chemische toiletten).

Biociden van het type Protectol® FM zijn voordelig geprijsde biociden met een breed werkingsspectrum (ook tegen enkele virussen). Ze zijn doeltreffend bij een relatief lage concentratie en vrij van formaldehyde. Ze worden vooral gebruikt voor 

 • veterinaire desinfectie, 
 • desinfectie van harde oppervlakken. 

De formuleringen zijn cruciaal voor de werking en ze worden vaak gecombineerd met andere werkzame bestanddelen. 
 

Protectol® DZ – Dazomet - wordt gebruikt voor het maken van conserveringsformuleringen. In de papierindustrie worden deze formuleringen gebruikt voor de 

 • behandeling van proceswater,
 • toevoegstoffen voor papiermachines. 

Conserveringsformuleringen worden ook gebruikt voor industriële producten zoals polymeerdispersies en -lijmen. 
 

Protectol® HT wordt als werkzame stof gebruikt om conserveringsformuleringen te maken voor 

 • metaalverwerkingsvloeistoffen, 
 • lijmen, 
 • industriële toevoegstoffen,
 • polymeerdispersies en -smeermiddelen, 
 • latexemulsies,
 • in water dispergeerbare lakken. 

Protectol® BN (Bronopol) heeft een breed werkingsspectrum tegen alle groepen van bacteriën. Het is geschikt voor vele verschillende toepassingen, zoals 

 • conservering van industriële producten, 
 • conservering van consumentenproducten, 
 • geurbestrijding en ontsmetting, 
 • als waterbiocide en papierbiocide.

Protectol® PE wordt gebruikt in combinatie met andere werkende bestanddelen voor de formulering van 

 • desinfecteermiddelen, 
 • desinfecterende reinigingsmiddelen,
 • voor harde oppervlakken,
 • voor chirurgische instrumenten.