Solution Finder

1 Wilt u zoeken op productlijn of bedrijfstak? Productlijn of bedrijfstak?

2 In welke categorie kunt u de oplossing indelen? In welke bedrijfstak kunt u de oplossing indelen? Categorie? Bedrijfstak?

3 Om welke groep gaat het en waar wilt u het gebruiken? Waar wilt u het gebruiken en om welke groep gaat het? Groep en toepassing? Toepassing en groep?

Groep chemische stoffen Toepassing
Toepassing Groep chemische stoffen
Oplossing

Combinaties van fytase & NSP-hydroliseerenzymen > als additieven voor voedingsproductie

Het is de gewoonte om in diëten voor varkens en gevogelte in dezelfde voedingssamenstellingen zowel fytase als NSP-enzymen te gebruiken. Natuphos® Combi G en Natuphos® Combi L zijn voedingsenzymproducten met zowel fytase als NSP-hydroliseerenzymen (beta-xylanase, beta-glucanase) in één product. Natuphos® Combi G bevat in één product dezelfde enzymen beschikbaar in Natuphos® G (EU) en Natugrain TS. Natuphos® Combi L bevatten in één productsamenstelling dezelfde enzymen beschikbaar in Natuphos® L en Natugrain TS L.

Beide enzymcombinaties, Natuphos® Combi G en Natuphos® Combi L, zijn zeer efficiënte en rendabele combinaties. Behalve economische voordelen door de lage kosten van de samenstelling, is er een ander voordeel, namelijk als een voedingsproductie bestaat uit één vloeibaar toedieningssysteem alleen voor voedingsenzymen. Door Natuphos® Combi L toe te dienen wordt het gecombineerde gebruik van zowel fytase als NSP-enzymen haalbaar zonder extra investering.

Merken

Natuphos®

Combinaties van fytase en NSP-hydroliseerenzymen als gegranuleerd product voor voormengsels, basismengsels en voeding gepileerd onder 85 °C

Eigenschappen

Natuphos® Combi G bevat een combinatie van fytase, beta-xylanase en beta-glucanase in een gegranuleerde samenstelling.

Toepassingen

Het gebruik van Natuphos® Combi G wordt aanbevolen voor voormengsels, basismengsels en gepileerde voeding, als pileertemperaturen lager dan 85 °C blijven. Natuphos® Combi G werd speciaal ontwikkeld voor varkens- en gevogeltediëten die graanproducten bevatten.
Natuphos® Combi G is ook goed geschikt voor voedingsproducenten die hoge hoeveelheden graanproducten in hun diëten gebruiken gedurende slechts enkele perioden van het jaar. Natuphos® Combi G kan dus Natuphos® G (EU) vervangen, met hetzelfde opnamepercentage als in de voedingssamenstelling.

Combinaties van fytase en NSP-hydroliseerenzymen als vloeibare producten voor vloeibare post-pileertoepassingen

Eigenschappen

Natuphos® Combi L bevat een combinatie van fytase, beta-xylanase en beta-glucanase in een vloeibare samenstelling.

Toepassingen

Het gebruik van Natuphos® Combi L wordt aanbevolen voor gepileerde voeding, in het bijzonder als de pileertemperatuur boven 85 °C stijgt. Natuphos® Combi L moet worden gesprayd op gekoelde en gezeefde pillen, met een geschikt toedieningssysteem. Natuphos® Combi L werd speciaal ontwikkeld voor varkens- en gevogeltediëten die graanproducten bevatten.

Doordat zowel de fytase als de NSP-hydroliseerenzymen (beta-xylanase, beta-glucanase) in dezelfde productsamenstelling aanwezig zijn, is er maar één vloeibaardoseersysteem nodig om twee enzymtypes te doseren. Natuphos® Combi L is ook goed geschikt voor voedingsproducenten die hoge hoeveelheden graanproducten in hun diëten slechts tijdens bepaalde perioden van het jaar gebruiken. Natuphos® Combi L kan daardoor vloeibare fytase vervangen, met dezelfde doseeruitrusting, omdat de dosering van Natuphos® L en Natuphos® Combi L per ton voeding identiek is.