Solution Finder

1 Wilt u zoeken op productlijn of bedrijfstak? Productlijn of bedrijfstak?

2 In welke categorie kunt u de oplossing indelen? In welke bedrijfstak kunt u de oplossing indelen? Categorie? Bedrijfstak?

3 Om welke groep gaat het en waar wilt u het gebruiken? Waar wilt u het gebruiken en om welke groep gaat het? Groep en toepassing? Toepassing en groep?

Groep chemische stoffen Toepassing
Toepassing Groep chemische stoffen
Oplossing

Fytase-producten > als additieven voor voedselproductie

Door het extra gebruik van Natuphos® kan de vertering en het gebruik van het totaal aan fosfor in plantaardige voeding substantieel worden vermeerderd. Dus is er meer fosfor beschikbaar voor absorptie in de dunne darm van monogastrische dieren. Daarom moet er minder fosfor worden toegevoegd aan de voeding om de fosforbehoeften van het dier te dekken. Het normale peil van supplementen van anorganisch fosfor dat wordt toegevoegd kan substantieel worden verminderd zonder negatieve effecten op de opbrengst of de mineralisatie van het geraamte van de dieren.
In varkens en gevogelte vermindert het gebruik van Natuphos® daardoor de fosforexcretie via mest met ongeveer 30%, zowel direct door het hogere gebruik van plantaardig fosfor als indirect door de daaruitvolgende vermindering van het peil van anorganische fosforsupplementen.
Natuphos® verbetert ook de verteerbaarheid van calcium, magnesium en sporenelementen. Een toenemend aantal studies heeft aangetoond dat Natuphos® niet alleen de verteerbaarheid van ruwe eiwitten en aminozuren verbetert, maar ook de energiewaarde van de voeding doet toenemen. Samen met de reductie van mineraal fosforsupplement, kunnen ook de hoeveelheden calcium, proteïne of synthetische aminozuren worden verminderd.
Op basis van grote aantallen experimenten kan Natuphos® als een voedingsingrediënt worden opgenomen in lineaire optimalisatie. Daardoor is het mogelijk om te besparen op de hoeveelheden nutriënten (P, Ca, aminozuren, energie) die Natuphos® vrijmaakt uit het fytaatcomplex. Behalve de ecologische voordelen geeft het gebruik van Natuphos® belangrijke economische voordelen bij de voorbereiding van gemengde voedingen.

Merken

Natuphos®

Fytasepoederproducten voor niet-gepileerde samengestelde voeding of voeding gepileerd onder 70 °C

Eigenschappen

Natuphos® 5000, het oorspronkelijke, klassieke fytaseproduct is een vrijstromend poeder. Het is thermisch stabiel en geschikt voor pileertemperaturen tot 70 °C. Natuphos® 5000 is algemeen bekend voor de excellente eigenschappen ervan, in het bijzonder in mengvoer (niet-gepileerde samengestelde voeding).

Toepassingen

Natuphos® 5000 wordt gebruikt in varkens- en gevogeltevoeding om anorganische voedingsfosfaten te vervangen in diëten die rijk zijn aan fytaat (bijv. maïs, soja, tarwe, gerst).

Gegranuleerde fytaseproducten voor voormengsels, basismengsels en voeding gepileerd onder 85 °C

Eigenschappen

Natuphos® 5000 G (EU) en Natuphos® 10000 G (EU) kunnen beide de fytasemolecule adequaat beschermen bij pileertemperaturen tot 85 °C. Ook bij suboptimale opslagcondities (>30°C) vertoont de Natuphos® granulaatsamenstelling superieure stabiliteit in vergelijking met concurrerende producten, zowel zuiver als in voormengsels en basismengsels. De optimale snellere fytase-afgifte van de gegranuleerde Natuphos® samenstelling in de maag van de dieren zorgt ervoor dat het product superieur is, ook wat betreft productbio-efficiëntie.

Toepassingen

Natuphos® 5000 G (EU) en Natuphos® 10000 G (EU) worden gebruikt in varkens- en gevogeltevoeding om anorganische voedingsfosfaten te vervangen in diëten die rijk zijn aan fytaat (bijv. maïs, soja, tarwe, gerst). Het gebruik van Natuphos® 5000 G (EU) en Natuphos® 10000 G (EU) wordt aanbevolen voor gepileerde voeding, in het bijzonder als de pileertemperatuur onder 85 °C is en voor gebruik in voormengsels en basismengsels.

Vloeibare fytaseproducten voor vloeibare post-pileertoepassingen

Eigenschappen

De vloeibare fytasesamenstellingen Natuphos® 5000 L en Natuphos® 10000 L (EU) werden ontwikkeld voor toepassingen bij zeer hoge pileertemperaturen. Door hun excellente stabiliteit tijdens de opslag en de stabiliteit na het sprayen zijn de vloeibare Natuphos® productsamenstellingen de favoriete producten voor toepassingen waarbij de voedingspileertemperaturen hoger zijn dan 85 °C.

Toepassingen

Natuphos® 5000 L en Natuphos® 10000 L (EU) worden gebruikt in varkens- en gevogeltevoeding om anorganische voedingsfosfaten te vervangen in diëten die rijk zijn aan fytaat (bijv. maïs, soja, tarwe, gerst). Het gebruik van Natuphos® 5000 L en Natuphos® 10000 L (EU) wordt aanbevolen voor gepileerde voeding, in het bijzonder als de pileertemperatuur boven 85 °C stijgt. Product moet worden gesprayd op gekoelde en gezeefde pillen, met gebruik van een geschikt toedieningssysteem.

Publicaties

De laatste 'Expertise Plus' informatie voor deze toepassing