Solution Finder

1 Wilt u zoeken op productlijn of bedrijfstak? Productlijn of bedrijfstak?

2 In welke categorie kunt u de oplossing indelen? In welke bedrijfstak kunt u de oplossing indelen? Categorie? Bedrijfstak?

3 Om welke groep gaat het en waar wilt u het gebruiken? Waar wilt u het gebruiken en om welke groep gaat het? Groep en toepassing? Toepassing en groep?

Groep chemische stoffen Toepassing
Toepassing Groep chemische stoffen
Oplossing

Cholinechloride > voor voedingsfabrikanten

Fysiologisch belang

Choline maakt deel uit van de vitamine B-groep (vitamine B4) en treedt vooral op als methylgroepdonor. Deze zogenaamde “labiele methylgroepen“ CH3-groepen zijn absoluut nodig voor de vorming van vitale lichaamssubstanties, zoals creatine en adrenaline, en in vetomzetting en andere metabolisch reacties. Bovendien heeft choline als bouwsteen andere functies in het metabolisme waarbij het niet kan worden vervangen door betaïne of methionine (zogenaamde essentiële choline-vereiste).

Merken

Choline Chloride (cholinechloride)

Eigenschappen

BTC’s Choline Chloride (cholinechloride) is een vloeibare oplossing met een concentratie van 75% cholinechloride voor gebruik in dierenvoeding. Choline Chloride 75% is stabiel. Afhankelijk van de temperatuur en de hoeveelheid zuurstof gedraagt cholinechloride in vloeibare vorm zich in wisselende mate corrosief. Alleen zeer specifiek materiaal is geschikt voor de opslag en verwerking van Choline Chloride 75%. De aanbevelingen voor het opslagmateriaal en voor het materiaal van de toepassingsuitrusting moeten worden nageleefd.

Toepassingen

Het is bewezen dat vloeibare Choline Chloride 75% geschikt is om als een aparte component direct aan de voedselmenger te worden toegevoegd. Problemen in het voormengsel worden daardoor vermeden.