Solution Finder

1 Wilt u zoeken op productlijn of bedrijfstak? Productlijn of bedrijfstak?

2 In welke categorie kunt u de oplossing indelen? In welke bedrijfstak kunt u de oplossing indelen? Categorie? Bedrijfstak?

3 Om welke groep gaat het en waar wilt u het gebruiken? Waar wilt u het gebruiken en om welke groep gaat het? Groep en toepassing? Toepassing en groep?

Groep chemische stoffen Toepassing
Toepassing Groep chemische stoffen
Oplossing

PVP (polyvinylpyrrolidone) > voor technische toepassingen

Initieel hechten, langdurige adhesie

Hechte is een waardevolle eigenschap bij het assembleren, omdat het helpt om de onderdelen an elkaar op hun plaats te houden. Maar een assemblage kan alleen worden gevalideerd als er duurzame adhesie is over een langere tijd.

Transparantie

Luvitec® PVP is een transparante samenstelling die de kleur niet na verloop van tijd verandert. Daardoor tasten Luvitec® producten de kleurstabiliteit en de esthetische eigenschappen van het product niet aan.

Kleurstabiliteit

Technisch gezien evolueert de kleur van Luvitec® PVP niet, doordat licht en UV er niet door worden geabsorbeerd, omdat het spectrum van Luvitec® volledig vlak is. Daardoor wordt de kleur van formules met Luvitec® niet na verloop van tijd aangetast.

Toxicologische veiligheid

Luvitec® PVP vormt geen enkel risico als het wordt geabsorbeerd of geïnhaleerd. Het wordt al vele jaren in farmaceutische toepassingen gebruikt. Het is ook een component in producten gebruikt door kinderen. Luvitec® -klassen vertonen meer in het bijzonder de volgende kenmerken: zeer lage acute orale toxiciteit, niet irriterend voor de huid of de ogen.

Chemisch en biologisch inert

Luvitec® producten zijn chemisch en biologisch inert. Ze zijn zeer stabiel binnen een breed temperatuur en pH-bereik, dankzij de polyethyleen-polymeer hoofdstructuur. Er is geen risico bij lichamelijk contact. PVP wordt al vele jaren in cosmetische en haarverzorgingsproducten gebruikt. Luvitec® PVP vertoont de volgende kenmerken: wekt geen gevoeligheidsreacties op, geen bewijs van mutagenisch potentieel en niet toxisch voor aquatische organismen.

Compatibel met veel media

Een van de uistekende eigenschappen van Luvitec® PVP is de universele oplosbaarheid ervan in hydrofobische en extreem hydrofiele oplosmiddelen. Luvitec® producten zijn oplosbaar in water en polaire solventen:

  • In oplossingen: uitstekende bevochtigende eigenschappen en filmvorming
  • In poeder: absorbeert tot 18% van zijn gewicht aan water uit de lucht.

Door PVP met hoger moleculair gewicht en bij de productie van geconcentreerde oplossingen, kan het oplossend vermogen beduidend worden verhoogd door de temperatuur te verhogen tot 50 à 60 °C. Door die universele oplosbaarheid is het geschikt als een deklaag of als een additief, omdat het met veel polymeren kan worden gemengd, in het bijzonder met polyacrylaten.

Mogelijkheden voor crosslinken

Luvitec® PVP kan reageren met de matrix volgens een fysieke interactie met bipolaire waterstofbruggen. Daarom migreert het niet en de crosslinkmogelijkheden hebben een positieve invloed op de duur en kwaliteit van de hechting, wat zeer belangrijk is voor de betrouwbaarheid bij de verwerking en de fabricage.
Bovendien is Luvitec® PVP, na crosslinken, in staat om in polaire solventen zoals water te zwellen. Door de uistekende adhesie en fysiologische compatibiliteit, vormt zo'n zwak gecrosslinkt PVP met hoge waterinhoud een hydrogel, en wordt het gebruikt als een aan de huid hechtende gel.

Aanpassing van de viscositeit

Luvitec® PVP vertoont een louter Newtoniaans gedrag, en zal daarom de reologie van de basisformule niet aantasten.
De toename van de viscositeit bij stijgende concentratie is vooral afhankelijk van het moleculair gewicht, zoals bij de Luvitec® K30-klassen, een toename in de concentratie van bijvoorbeeld 5% tot 10% slechts een gering effect heeft op de viscositeit, kunnen ver veranderingen met een factor 5 of meer worden vastgesteld bij een Luvitec® K90 -type met een hoog moleculair gewicht.