By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.

Contact in noodgevallen

Dit noodnummer stelt u in contact met een gespecialiseerd noodgevallen team. Deze adviseren u wat u moet doen in geval van ongevallenl met één van onze producten.  Kunnen o.a. zijn:

 • Transportongeval
 • Brand
 • Overstroming
 • Storm
 • Schade berokkend door overmacht

Alle kosten, gelinkt aan misbruik, vallen ten koste van de misbruiker.

Austria

 • Phone: +49 621 60-99955    24/7 available

Baltic States

 • Phone: +49 180 2273-112 International emergency number

The number will be forwarded to local language e.g. if one calls from an Estonian phone number, the emergency number contact will answer in Estonian.

Benelux

 • Phone: +32 2 373 25 83         Office hours - Linda Van Bogaert 
 • Phone: +32 3 569 92 32         After office hours

Eastern Europe

 • Phone: +49 621 60-99955    24/7 available

France

 • Phone: +33.1.49.64.57.33    Office hours
 • Phone: +33.1.46.99.26.07    After office hours
 • Phone: +33.1.45.42.59.59    Emergency number Orfila

Germany

 • Phone: +49 621 60-99955    24/7 available

Greece

 • Phone: +30 210 6860 100

Italy

 • Phone: +39 0362 512.1

Switzerland

 • Phone: +49 621 60-99955    24/7 available

Nordics

 • Phone: +49 180 2273-112 International emergency number

The number will be forwarded to local language e.g. if one calls from an Estonian phone number, the emergency number contact will answer in Estonian.

Poland

 • Phone: +48 06 01 662626    SGS phone number
 • Phone: +49 621 60 43333    Fire brigade in Ludwigshafen, Germany 

Portugal

 • Phone: +34.977.25.62.00    Emergency Call Center de Tarragona

Spain

 • Phone: +34.977.25.62.00    Emergency Call Center de Tarragona

UK and Ireland

 • Phone: +44 (0)161 485 6222

Non-European Countries

 • Phone: +49 621 60-99955    24/7 available
Share