Solution Finder

1 Szukasz linii produktów lub branż? Linie produktów czy branże?

2 Do jakiej kategorii można przyporządkować to rozwiązanie? W jakiej branży można zastosować to rozwiązanie? Kategoria? Branża?

3 O którą grupę chodzi i gdzie będzie ona stosowana? Gdzie stosowany będzie produkt i o jaką grupę chodzi? Grupa i zastosowanie? Zastosowanie i grupa?

Grupa chemiczna Zastosowanie
Zastosowanie Grupa chemiczna
Rozwiązanie

Chemical intermediates > for mining, oilfield and petroleum industries

For the mining and oilfield industry we can offer you the following products:

ProductsProperties & applications
DiethanolamineAs silica depressant in direct flotation
As non-sulfide flotation collector in the metal (i.e. copper, uranium, iron) extraction
MethylamineUsed as non-sulfide flotation collector in the metal
(i.e. copper, uranium, iron) extraction