Solution Finder

1 Szukasz linii produktów lub branż? Linie produktów czy branże?

2 Do jakiej kategorii można przyporządkować to rozwiązanie? W jakiej branży można zastosować to rozwiązanie? Kategoria? Branża?

3 O którą grupę chodzi i gdzie będzie ona stosowana? Gdzie stosowany będzie produkt i o jaką grupę chodzi? Grupa i zastosowanie? Zastosowanie i grupa?

Grupa chemiczna Zastosowanie
Zastosowanie Grupa chemiczna
Rozwiązanie

Inorganic chemicals > for the leather industry

ProductsProperties & applications
Ammonium Chloride (NH4Cl)Used for tanning
Ammonium Bicarbonate –ABC– (NH4HCO3)After the tanning process, the leather can be treated with ammonium bicarbonate as preparation for dyeing
Sodium Bisulfite solution 38-40% (NaHSO3)Solubilizing tanning extracts
Sodium Sulfite (Na2SO3)For sulphating tanning extracts