A brand of BASF - We create chemistry

Solution Finder

1Szukasz linii produktów lub branż?Linie produktów czy branże?

2 Do jakiej kategorii można przyporządkować to rozwiązanie? W jakiej branży można zastosować to rozwiązanie? Kategoria? Branża?

3 O którą grupę chodzi i gdzie będzie ona stosowana? Gdzie stosowany będzie produkt i o jaką grupę chodzi? Grupa i zastosowanie? Zastosowanie i grupa?

Grupa chemiczna Zastosowanie
Zastosowanie Grupa chemiczna
Rozwiązanie

Aqueous dispersions (Latex) > for technical applications

Brands

Acronal® (Styrene-acrylate latices (latexes))
Styronal® (Styrene-butadiene latices (latexes))

Properties

Acronal® latexes are based on styrene-acrylate polymers and provide optimum printability and low yellowing tendency.
Styronal® latexes are based on styrene-butadiene polymers and are specifically designed for high binding strength, low latex consumption and excellent printability.

Applications

BTC's latex binders (aqueous polymer dispersions) combine superior binding strength with balanced interaction profile towards printing inks. They positively influence the runability on the print press and the printability of coated paper and board.