Solution Finder

1 Szukasz linii produktów lub branż? Linie produktów czy branże?

2 Do jakiej kategorii można przyporządkować to rozwiązanie? W jakiej branży można zastosować to rozwiązanie? Kategoria? Branża?

3 O którą grupę chodzi i gdzie będzie ona stosowana? Gdzie stosowany będzie produkt i o jaką grupę chodzi? Grupa i zastosowanie? Zastosowanie i grupa?

Grupa chemiczna Zastosowanie
Zastosowanie Grupa chemiczna
Rozwiązanie

Novasil Plus MB > as mycotoxin binder

 

NovasilTM Plus MB is a natural clay rich in calcium bentonite (calcium montmorillonite) and is mined in the United States. This product can be used as a mycotoxin binder in feed. University studies have shown that Novasil Plus MB tightly binds aflatoxins when used in recommended levels.

Brands

NovasilTM Plus MB

Properties

NovasilTM Plus MB is a dry powder based on calcium bentonite (calcium montmorillonite) clay. 

Applications

NovasilTM Plus MB is a mycotoxin binder for aflatoxins in animal feed.