Solution Finder

1 Szukasz linii produktów lub branż? Linie produktów czy branże?

2 Do jakiej kategorii można przyporządkować to rozwiązanie? W jakiej branży można zastosować to rozwiązanie? Kategoria? Branża?

3 O którą grupę chodzi i gdzie będzie ona stosowana? Gdzie stosowany będzie produkt i o jaką grupę chodzi? Grupa i zastosowanie? Zastosowanie i grupa?

Grupa chemiczna Zastosowanie
Zastosowanie Grupa chemiczna
Rozwiązanie

Additives > slip and levelling agents for automotive and industrial coatings

Within this product group we offer wetting agents, flow and levelling agents and slip agents for automotive and industrial coatings.

Brands

Efka®
Hydropalat®

Properties

BTC offers BASF’s range of Efka® and Hydropalat® slip and levelling agents. They are used as wetting agents and surface modifiers for automotive and industrial coatings applications. They provide a formulation with adequate wetting properties, enhance different component compatibility and/or improve the appearance of a coating surface.