Solution Finder

1 Szukasz linii produktów lub branż? Linie produktów czy branże?

2 Do jakiej kategorii można przyporządkować to rozwiązanie? W jakiej branży można zastosować to rozwiązanie? Kategoria? Branża?

3 O którą grupę chodzi i gdzie będzie ona stosowana? Gdzie stosowany będzie produkt i o jaką grupę chodzi? Grupa i zastosowanie? Zastosowanie i grupa?

Grupa chemiczna Zastosowanie
Zastosowanie Grupa chemiczna
Rozwiązanie

Lipid layer enhancer > as pearlizers, consistency factors and emulsifiers

Lipid layer enhancers are essential ingredients to prevent the skin from drying out. Washing cleanses the skin, but also removes its natural and important lipidic layer. Lipid layer enhancers are therefore essential ingredients in shower, bath and baby products, preventing the lipidic layer from being washed away and the skin from drying out.

Brands

Cetiol®, Eumulgin®, Lamesoft®, Monomuls®

Properties

Cetiol®, Eumulgin®, Lamesoft® and Monomuls® tpyes are used as lipid layer enhancer in surfactant type washing and cleansing preparations, and as viscosity formation in aqueous surfactant solutions.

Applications

With its Lamesoft® and Cetiol® brands, BTC offers various lipid layer enhancers for cleansing products. Lipid layer enhancers find use in shower bath and baby products.
In addition Monomuls® 90 L 12 is used as perlizing agent and consistency wax.