Solution Finder

1 Szukasz linii produktów lub branż? Linie produktów czy branże?

2 Do jakiej kategorii można przyporządkować to rozwiązanie? W jakiej branży można zastosować to rozwiązanie? Kategoria? Branża?

3 O którą grupę chodzi i gdzie będzie ona stosowana? Gdzie stosowany będzie produkt i o jaką grupę chodzi? Grupa i zastosowanie? Zastosowanie i grupa?

Grupa chemiczna Zastosowanie
Zastosowanie Grupa chemiczna
Rozwiązanie

Neutralizers > to set the right pH in cosmetic preparations

Neutralizers are used in many types of cosmetic products where the acidity and alkalinity of the ingredients need to be balanced.

Brands

Neutrol®, Triethanolamine

Properties

Neutrol® TE is an eminently suitable neutralizing agent for carbomer resins, e.g. in the production of gels. Gels formulated with Neutrol® TE feature high alcohol compatibility and stimulate a pleasant, non-sticky sensation on the skin.
Triethanolamine Care is very pure and fulfills the new requirements of the EU Cosmetics Regulations with regard to the diethanolamine content (max 0.5%) and the nitrosamine content (max. 50 ppb).

Applications

Neutrol® TE and Triethanolamine are used for neutralization in various cosmetic applications.