Solution Finder

1 Szukasz linii produktów lub branż? Linie produktów czy branże?

2 Do jakiej kategorii można przyporządkować to rozwiązanie? W jakiej branży można zastosować to rozwiązanie? Kategoria? Branża?

3 O którą grupę chodzi i gdzie będzie ona stosowana? Gdzie stosowany będzie produkt i o jaką grupę chodzi? Grupa i zastosowanie? Zastosowanie i grupa?

Grupa chemiczna Zastosowanie
Zastosowanie Grupa chemiczna
Rozwiązanie

Coatings > for instant release

Polyvinyl alcohol-polyethylene glycol graft co-polymer for instant release coatings.

Brands

Kollicoat®

Properties

The Kollicoat® IR polymer consists of 75 % polyvinyl alcohol units and 25 % polyethylene glycol units with 0.3 % SiO2. It has low viscosity and is readily soluble in water and in alkaline aqueous media. It is a white to faintly yellow free-flowing powder. Also coloured polymers in white, red, brilliant blue, sunset yellow, carmine, yellow, and black are available.

Applications

Kollicoat® IR is used as instant release quickly dissolving coating.