Solution Finder

1 Szukasz linii produktów lub branż? Linie produktów czy branże?

2 Do jakiej kategorii można przyporządkować to rozwiązanie? W jakiej branży można zastosować to rozwiązanie? Kategoria? Branża?

3 O którą grupę chodzi i gdzie będzie ona stosowana? Gdzie stosowany będzie produkt i o jaką grupę chodzi? Grupa i zastosowanie? Zastosowanie i grupa?

Grupa chemiczna Zastosowanie
Zastosowanie Grupa chemiczna
Rozwiązanie

Coatings > for taste masking

Brands

Kollicoat®

Properties

Kollicoat® Smartseal 30 D is an aqueous 30% dispersion of methyl methacrylate and diethylaminoethyl methacrylate copolymer. It comes as white to yellowish liquid with faint characteristic odour.

Applications

Kollicoat® Smartseal 30 D is used for taste masking and moisture barrier applications.