Solution Finder

1 Szukasz linii produktów lub branż? Linie produktów czy branże?

2 Do jakiej kategorii można przyporządkować to rozwiązanie? W jakiej branży można zastosować to rozwiązanie? Kategoria? Branża?

3 O którą grupę chodzi i gdzie będzie ona stosowana? Gdzie stosowany będzie produkt i o jaką grupę chodzi? Grupa i zastosowanie? Zastosowanie i grupa?

Grupa chemiczna Zastosowanie
Zastosowanie Grupa chemiczna
Rozwiązanie

Consistency factors > for viscosity modification

Consistency factors are adjusting and stabilizing viscosities in semi-solid formulations.

Brands

KolliwaxTM

Properties

KolliwaxTM types are available in solid and liquid form.

Applications

KolliwaxTM types are used for viscosity modifications in dermal applications.