A brand of BASF - We create chemistry

Solution Finder

1Szukasz linii produktów lub branż?Linie produktów czy branże?

2 Do jakiej kategorii można przyporządkować to rozwiązanie? W jakiej branży można zastosować to rozwiązanie? Kategoria? Branża?

3 O którą grupę chodzi i gdzie będzie ona stosowana? Gdzie stosowany będzie produkt i o jaką grupę chodzi? Grupa i zastosowanie? Zastosowanie i grupa?

Grupa chemiczna Zastosowanie
Zastosowanie Grupa chemiczna
Rozwiązanie

Stabilizers and detoxifiers > for parenteral applications

Polyvinylpyrrolidone (povidone) is a synthetic excipient used as stabilizer, co-solubilizer and detoxifier in parenteral applications.

Brands

Kollidon®

Properties

Kollidon® 12 PF and Kollidon® 17 PF are polyvinylpyrrolidone and are pyrogen-free. They are of low molecular weight.

Applications

Kollidon® 12 PF and Kollidon® 17 PF are used as solubilizer, co-solubilizer and stabilizer in parenteral and ophthalmic preparations. They also function as detoxifier.