Solution Finder

1 Szukasz linii produktów lub branż? Linie produktów czy branże?

2 Do jakiej kategorii można przyporządkować to rozwiązanie? W jakiej branży można zastosować to rozwiązanie? Kategoria? Branża?

3 O którą grupę chodzi i gdzie będzie ona stosowana? Gdzie stosowany będzie produkt i o jaką grupę chodzi? Grupa i zastosowanie? Zastosowanie i grupa?

Grupa chemiczna Zastosowanie
Zastosowanie Grupa chemiczna
Rozwiązanie

Performance polymers > for industrial applications

Brands

Sokalan®, Tamol®

 

Tamol® N types (sulphonic acid derivatives)

With the Tamol® product range (Tamol® NN types and Tamol® NH types) and the Sokalan® product range of BASF, BTC offers products for stabilisation and dispersion of aqueous dispersions and emulsions as well as scale inhibitors and inhibitors for dye transfer. The Tamol® N types are sodium salts of naphthalenesulphonic acid condensation products. They differ in terms of their degree of condensation, degree of neutralisation and their salt content. The Tamol® NN types have a low degree of condensation, and they are mainly employed as dispersing agents and stabilisers in the leather, textile, paint and paper sectors. Tamol® NH types are special products with a high degree of condensation that can be used for stabilisation of emulsions and dispersions as well as for the construction industry.