A brand of BASF - We create chemistry

Solution Finder

1Szukasz linii produktów lub branż?Linie produktów czy branże?

2 Do jakiej kategorii można przyporządkować to rozwiązanie? W jakiej branży można zastosować to rozwiązanie? Kategoria? Branża?

3 O którą grupę chodzi i gdzie będzie ona stosowana? Gdzie stosowany będzie produkt i o jaką grupę chodzi? Grupa i zastosowanie? Zastosowanie i grupa?

Grupa chemiczna Zastosowanie
Zastosowanie Grupa chemiczna
Rozwiązanie

Chemical intermediates > for the agriculture industry

Amines and speciality chemicals are used in the following applications:

ProductsProperties & applications
1,2-PDO
DEOA
EDA
Ethyl / methyl amines
2,6-xylidine
Building blocks
TEAReagents
DMF
DMAc
THF
Solvents
GBL
NMP
Formulation inerts
MIPA
DMA
Salification agents
DEOAPrecursor of glyphosates, used as hercibide, kill weeds, against grasses, broadleaved weeds, on resistant crops and for burn down, ground clearance