A brand of BASF - We create chemistry

Solution Finder

1Szukasz linii produktów lub branż?Linie produktów czy branże?

2 Do jakiej kategorii można przyporządkować to rozwiązanie? W jakiej branży można zastosować to rozwiązanie? Kategoria? Branża?

3 O którą grupę chodzi i gdzie będzie ona stosowana? Gdzie stosowany będzie produkt i o jaką grupę chodzi? Grupa i zastosowanie? Zastosowanie i grupa?

Grupa chemiczna Zastosowanie
Zastosowanie Grupa chemiczna
Rozwiązanie

Emulsifiers and cream bases > as O/W cream bases for cosmetic preparations

Emulsions and cream bases are the most common delivery form found on the skin care market.

Brands

Cutina®, Dehymuls®, Emulgade®, Lanette®

Properties

Cream bases and consistency factors are hydrophilic waxes that build structures in the emulsion. Thus emulsion viscosity and stability are increased.

Applications

Cutina®, Dehymuls®, Emulgade®, Lanette® are O/W cream bases for many cosmetic applications e.g. they find use in facial care, body care, sun care and decorative cosmetic products.

Publications

Latest Expertise Plus Information to this application