By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.

Czy szukacie Państwo eksperta w BTC?

Na stronie Państwa partnererzy do kontaktów znajdą Państwo

BASF Polska Sp. z o.o.

Agent of BTC Europe GmbH
BTC Chemical Distribution Unit
Aleje Jerozolimskie 154
02-326 Warszawa
Poland

Tel: +48 22 570 97-24
Fax: +48 22 570 99-70

E-mail do BTC