By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.

Verklaring inzake gegevensbescherming

Aanbieder en verantwoordelijke voor de verwerking conform de wetgeving inzake gegevensbescherming

BTC Europe GmbH

Functionaris voor gegevensbescherming

Flavio Sacchetti
Rheinpromenade 1
40789 Monheim am Rhein
Germany

Toepassingsgebied

Met deze verklaring inzake gegevensbescherming willen wij de gebruikers informeren over het type, het toepassingsgebied en het doel van de verzameling en het gebruik van hun gegevens door de verantwoordelijke aanbieder.

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en de Duitse federale Wet Gegevensbescherming (BDSG) en Telemedia-Wet (TMG) vormen het wettelijke kader voor de gegevensbescherming.

Verzameling van algemene gegevens

Bij iedere toegang tot dit internetaanbod, worden door ons of door de aanbieder van de webruimte automatisch gegevens verzameld. Deze gegevens, ook serverlogbestanden genoemd, zijn van algemene aard en maken het niet mogelijk om conclusies te trekken over uw persoon.

Onder meer volgende informatie wordt verzameld: naam van de website, bestand, datum, gegevensvolume, browsertype en -versie, besturingssysteem, domeinnaam van uw internetprovider, referrer-URL (pagina van waar u toegang tot onze website hebt genomen) en IP-adres.

Zonder deze gegevens, zou het technisch niet mogelijk zijn om de inhoud van de website te leveren en weer te geven. In dit opzicht is het verzamelen van gegevens absoluut noodzakelijk. Bovendien gebruiken wij de anonieme gegevens voor statistische doeleinden. Dit helpt ons ons internetaanbod en technologie te optimaliseren. Wij behouden ons ook het recht voor om de logbestanden achteraf te controleren wanneer wij een vermoeden hebben van onrechtmatig gebruik van ons webaanbod.

Expertise Plus informatie

Als u zich registreert voor onze Expertise Plus Informatie, zullen wij de gegevens die u daarbij verstrekt uitsluitend gebruiken voor dit doel of om u te informeren over de omstandigheden die relevant zijn voor deze service of registratie. Wij geven die gegevens niet door aan derden.

Om Expertise Plus informatie te ontvangen, wordt een geldig e-mailadres vereist. De datum waarop u de artikelen bestelt, wordt eveneens opgeslagen. Deze gegevens dienen als bewijs in geval van misbruik, indien een verkeerd e-mailadres voor deze service zou worden geregistreerd. Om te verzekeren dat een e-mailadres niet wordt misbruikt door derden op onze mailinglijst, werken wij conform de wet volgens de “dubbele opt-in”-procedure. In het kader van dit proces, worden de volgorde van de berichten, de verzending van de bevestigingsmail en de ontvangst van de registratiebevestiging allemaal in een logbestand bijgehouden.

U kunt uw toestemming voor de opslag van de gegevens, uw e-mailadres en het gebruik ervan voor verzending van het artikel, te allen tijde intrekken. In iedere Expertise Plus e-mail en op de website geven wij u een link die u kunt volgen om uw toestemming in te trekken. Of u kunt ons laten weten dat u uw inschrijving wenst te annuleren via de in dit document opgegeven contactopties.

Contactformulier

Als u via e-mail contact met ons opneemt door gebruik van het onlineformulier, zullen wij de gegevens die u ons aldus verstrekt bewaren zodat wij aan uw verzoek kunnen voldoen en eventuele opvolgingsvragen kunnen stellen.

Integratie van diensten en content van derden

Ons aanbod kan inhoud, diensten en deliverables van andere aanbieders bevatten. Dit kunnen bijvoorbeeld kaarten van Google Maps of filmpjes van YouTube zijn, maar ook grafieken en beeldmateriaal van andere websites. Om die gegevens op te roepen en in de browser van de gebruiker weer te geven, is de overdracht van het IP-adres absoluut noodzakelijk. De aanbieders (hierna “derde aanbieders” genoemd) zullen dus op de hoogte zijn van het IP-adres van de respectieve gebruiker.

Hoewel wij er alles aan doen om uitsluitend gebruik te maken van derde aanbieders die het IP-adres alleen nodig hebben om content te leveren, hebben wij geen invloed op de vraag of het IP-adres mag worden opgeslagen. Als dit gebeurt, wordt het onder meer gebruikt voor statistische doeleinden. Als wij weten dat het IP-adres wordt opgeslagen, dan wijzen wij onze gebruikers hierop.

Cookies

Deze website maakt gebruik van “cookies”. Dit zijn tekstbestandjes die door de server op uw computer worden opgeslagen. Ze bevatten informatie over de browser, het IP-adres, het besturingssysteem en de internetverbinding. Deze gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven of door ons aan persoonsgegevens gekoppeld worden zonder uw toestemming.

De cookies hebben twee hoofdfuncties. Ze helpen ons het voor u makkelijker te maken om door ons webaanbod te navigeren en het correct weer te geven. Ze worden niet gebruikt om virussen te plaatsen of programma’s op te starten.

Gebruikers hebben de mogelijkheid om onze website te bezoeken zonder cookies. Hiervoor moeten de overeenkomstige instellingen in de browser worden gewijzigd. Gebruik de helpfunctie van uw browser om na te gaan hoe cookies uit te schakelen. Wij willen er wel op wijzen dat de uitschakeling van cookies ertoe kan leiden dat de werking van bepaalde functies van deze website en uw gebruiksgemak vermindert. Via de pagina’s http://www.aboutads.info/choices/ (US) en http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ (Europa), kunt u online advertentiecookies beheren.

Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen om de website te helpen analyseren hoe u deze gebruikt. De door de cookies verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Door de activering van de IP-anonimisering op deze webpagina's, zal uw IP-adres echter vóór verzending door Google worden verkort binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres worden doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar worden verkort.

In opdracht van de beheerder van deze website, zal Google die informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de webactiviteiten samen te stellen en om andere, met het gebruik van de website en het internet verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt het gebruik van cookies weigeren via de instellingen in uw browser. We wijzen u er evenwel op dat u in dat geval misschien niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken.

U kunt Google ook verhinderen om de door de cookies gegenereerde gegevens en gegevens betreffende uw gebruik van de website (waaronder uw IP-adres) te verzamelen en te verwerken, door de via onderstaande link beschikbare browser plug-in te downloaden en te installeren:  Browser add-on om Google Analytics te deactiveren.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/nl.html of https://www.google.de/intl/nl/policies/.

Google AdWords

Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma “Google AdWords" en de daarmee verbonden functie “Conversies bijhouden”. Als u onze website via een Google advertentie bezoekt, plaatst Google AdWords een cookie op uw computer. Dergelijke cookies vervallen na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van onze website bezoekt en de cookie is nog niet vervallen, dan kunnen wij en Google zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant krijgt een verschillende cookie. Cookies zijn daarom niet via de websites van AdWords-klanten te traceren.

De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken aan te maken voor AdWords-klanten die voor de functie ‘Conversies bijhouden’ hebben geopteerd. Klanten zien het totaal aantal gebruikers die hun advertentie hebben aangeklikt en werden doorgestuurd naar een pagina die is voorzien van een tag voor het bijhouden van conversies. Ze krijgen echter geen gegevens die hen in staat stellen gebruikers persoonlijk te identificeren.

Wenst u niet deel te nemen aan het traceringsproces, dan kunt u de Google Conversion Tracking cookie gemakkelijk uitschakelen via de gebruikersinstellingen van uw webbrowser. U wordt dan uitgesloten uit de statistieken van bijgehouden conversies. Voor meer informatie, zie het privacybeleid van Google op http://www.google.nl/policies/privacy/

Twitter plug-in

Dit internetaanbod maakt gebruikt van functies van de dienst Twitter, geleverd door Twitter Inc, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Twitter biedt de zogenaamde “Tweet”-functie. Als u de Twitter functie op onze webpagina’s gebruikt, worden de websites die u bezoekt aan uw Twitter-account gekoppeld en mogelijk aan andere gebruikers kenbaar gemaakt. Hierbij worden ook gegevens naar Twitter verzonden.

Wij als provider worden door Twitter niet in kennis gesteld van de inhoud en het gebruik van de doorgezonden gegevens. Voor meer informatie, zie het privacybeleid van Twitter op http://twitter.com/privacy. Twitter biedt u de mogelijkheid om uw eigen instellingen voor gegevensbescherming te definiëren onder de volgende link: http://twitter.com/account/settings.

LinkedIn plug-in

Op onze website vindt u plug-ins van het sociaal netwerk LinkedIn, ook bekend als LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (hierna “LinkedIn” genoemd). U herkent de LinkedIn plug-ins aan het overeenkomstige logo of aan de knop “Aanbevelen”. Merk op dat de plug-in een verbinding tussen uw Internetbrowser en de LinkedIn-server tot stand brengt wanneer u onze website bezoekt. Zo wordt LinkedIn ervan in kennis gesteld dat onze website werd bezocht met uw IP-adres. Wanneer u klikt op de knop “Aanbevelen” van LinkedIn terwijl u ingelogd bent op uw LinkedIn-account, hebt u de mogelijkheid om content van onze webpagina's op uw LinkedIn-profielpagina te koppelen. Als u dit doet, kan LinkedIn uw bezoek aan onze website aan u of uw gebruikersaccount toewijzen. U moet weten dat wij geen kennis hebben van de inhoud van de doorgezonden gegevens en het gebruik dat LinkedIn daarvan maakt.

Neem contact op met LinkedIn voor meer informatie over de verzameling van gegevens, uw wettelijke mogelijkheden en uw opties inzake instellingen. Zie hiervoor http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy&trk=hb_ft_priv.

Gegevensminimalisering

Wij streven ernaar de persoonsgegevens die wij opslaan tot een minimum te beperken en bewaren ze maar zolang als nodig is of wettelijk wordt vereist (wettelijke opslagperiode). Als het doel van de verzamelde gegevens niet langer van toepassing is of de opslagperiode is verstreken, blokkeren of wissen wij de gegevens.

Uw rechten op informatie, verbetering, blokkering, verwijdering en bezwaar

U hebt het recht om op verzoek en kosteloos informatie te verkrijgen over de u betreffende persoonsgegevens die wij bewaren en/of om deze te laten verbeteren, blokkeren of wissen. Uitzonderingen zijn verplichte gegevensopslag voor zakentransacties of gegevens waarvoor een wettelijke opslagverplichting geldt.

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met uw functionaris inzake gegevensbescherming (zie contactgegevens op het einde van deze privacyverklaring).

Om op gelijk welk ogenblik een vergrendeling van gegevens te kunnen overwegen, moeten de gegevens voor controledoeleinden in een beveiligd bestand worden bewaard. Als er geen wettelijke archiveringsverplichting bestaat, kunt u ook verzoeken om uw gegevens te wissen. In het andere geval, kunnen wij uw gegevens indien u wenst blokkeren.

Wijzigingen in onze privacyverklaring

Om te verzekeren dat onze privacyverklaring altijd voldoet aan de actuele wettelijke verplichtingen, behouden wij ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen. Dit geldt ook wanneer de verklaring inzake gegevensbescherming aangepast moet worden ingevolge nieuwe of herziene diensten, bijvoorbeeld een nieuw dienstenaanbod. De nieuwe verklaring inzake gegevensbescherming wordt dan van kracht bij uw volgend bezoek aan onze website.

Information on data protection for BTC Europe on social media

Further information on data protection for BTC Europe on social media you’ll find here.

Cookie list for BTC-Europe

Technically necessary cookies

NamePurposeProviderDuration
LanguagecountrySaves the set language selection.BTC EuropeSession
fe_typo_userThe sites also use "fe_typo_user". This cookie is set by the CMS (Content Management System) TYPO3 to uniquely identify a user. It offers the user better user guidance, e.g. storage of search settings or form data. Typically, this cookie is deleted when the browser is closed.BTC EuropeSession
statistic-opt-inSaves the user's consent status for cookies on the current domain.BTC Europe1 year
marketing-opt-inSaves the user's consent status for cookies on the current domain.BTC Europe1 year
necessary-opt-inSaves the user's consent status for cookies on the current domain.BTC Europe1 year

Analytics cookies

NamePurposeProviderDuration
_gaRegisters a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.Google2 years
_gidRegisters a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.Google1 day
_gatUsed by Google Analytics to limit the request rate.Google1 day

Performance cookies

NamePurposeProviderDuration
IDUsed by Google DoubleClick to register and report the user's actions on the website after viewing or clicking one of the provider's ads for the purpose of measuring the effectiveness of an advertisement and displaying targeted advertising to the user.Google2 years
AIDUsed to associate the user's activity across different devices on which the user has previously signed in to his or her Google Account.Google1 year
ANIDUsed for advertising that is placed on the Internet and stored at google.com.Google2 years
APISIDThis advertising cookie is used by Google DoubleClick to associate users' activities on different devices.Google2 years
_gacRegisters a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.Google1 day
DSIDThis advertising cookie is used by Google DoubleClick to associate users' activities on different devices.Google4 weeks
UserMatchHistoryThis cookie analyses site visitors coming from LinkedIn so that relevant ads can be displayed based on visitor preferences. The primary purpose of this cookie is targeted ads/advertising.LinkedIn30 days
BCOOKIEUsed by the social networking service LinkedIn to track the use of embedded services.LinkedIn2 years
LANGThis cookie analyses site visitors coming from LinkedIn so that relevant ads can be displayed based on visitor preferences. The primary purpose of this cookie is targeted ads/advertising.LinkedInSession
LI_OATMLThis cookie analyses site visitors coming from LinkedIn so that relevant ads can be displayed based on visitor preferences. The primary purpose of this cookie is targeted ads/advertising.LinkedIn30 days
LIAPThis cookie analyses site visitors coming from LinkedIn so that relevant ads can be displayed based on visitor preferences. The primary purpose of this cookie is targeted ads/advertising.LinkedIn3 months
LIDCUsed by the social networking service LinkedIn to track the use of embedded services.LinkedIn1 year
LISSCUsed by the social networking service LinkedIn to track the use of embedded services.LinkedIn1 year
SL_C_23361dd035530_KEYSmartlook for the anonymous checking of individual website visitors.Smartlook13 months
SL_C_23361dd035530_SIDSmartlook for the anonymous checking of individual website visitors.Smartlook13 months
SL_C_23361dd035530_VIDSmartlook for the anonymous checking of individual website visitors.Smartlook13 months